Mangal Desha Pavitra Desha Lyrics In Marathi - Jayvant Kulkarni | Govindragraj | मंगल देशा पवित्र देशा

Mangal Desha Pavitra Desha lyrics in marathi. Mangal Desha Pavitra Desha deshbhakti song is sung by the Jayvant Kulkarni, wrote by Govindragraj and, music is given by Vasant Desai.

Song Credit
Song Title : Mangal Desha Pavitra Desha
Lyrics : Govindragraj
Singer : Jayvant Kulkarni
Music : Vasant Desai

Mangal Desha Pavitra Desha Lyrics In Marathi

मंगल देशा, पवित्र देशा, महाराष्ट्र देशा
प्रणाम घ्यावा माझा हा श्रीमहाराष्ट्र देशा |

राकट देशा, कणखर देशा, दगडांच्या देशा
नाजुक देशा, कोमल देशा, फुलांच्याहि देशा |


अंजन कांचन करवंदीच्या काटेरी देशा
बकुलफुलांच्या प्राजक्तीच्या दळदारी देशा |

भावभक्तिच्या देशा आणिक बुद्धीच्या देशा
शाहीरांच्या देशा कर्त्या मर्दांच्या देशा |

ध्येय जे तुझ्या अंतरी, निशाणावरी, नाचते करी
जोडी इह पर लोकांसी, व्यवहारा परमार्थासी |

वैभवासि, वैराग्यासी
जरिपटक्यासह भगव्या झेंड्याच्या एकचि देशा
प्रणाम घ्यावा माझा हा श्रीमहाराष्ट्र देशा ॥१॥

अपार सिंधुच्या भव्य बांधवा, महाराष्ट्र देशा
सह्याद्रीच्या सख्या, जिवलगा, महाराष्ट्र देशा |

पाषाणाच्या देही वरिसी तू हिरव्या वेषा
गोदा, कृष्णा, भीमा तुझिया ललाटिंच्या रेषा |

तुझिया देही करी प्रतिष्ठा प्रथम प्राणांची
मंगल वसती जनस्थानिंची श्रीरघुनाथांची
ध्येय जे तुझ्या अंतरी ॥२॥

Mangal Desha Pavitra Desha Lyrics In Marathi

We hope you like Mangal Desha Pavitra Desha lyrics. If you have any suggestions about Mangal Desha Pavitra Desha Lyrics, you can contact us. Don't forget to share these beautiful Mangal Desha Pavitra Desha lyrics in the voice of Jayvant Kulkarni with your friends and family.

Previous Post Next Post