Tila Firvin Mazya Gadivar Lyrics In Marathi And English - तिला फिरवीन माज्या गाडीवर

We have brought Tila Firvin Mazya Gadivar lyrics for you. Tila Firvin Mazya Gadivar song is sung by the Raaj Hiwale, wrote by Kailash More and, music is given by Kailash More.

Song Credit
Song Title : Tila Firvin Mazya Gadivar
Lyrics : Kailash More
Singer : Raaj Hiwale
Music : Kailash More

Tila Firvin Mazya Gadivar Lyrics In Marathi And English

Tila Firvin Mazya Gadivar Lyrics In Marathi

देखण्या रूपाची पोरगी माझ्या मामाची
देखण्या रूपाची पोरगी माझ्या मामाची
देखण्या रूपाची पोरगी माझ्या मामाची
देखण्या रूपाची पोरगी माझ्या मामाची

लाईन मारते माज्यावर
लाईन मारते माज्यावर
तिला फिरवीन माज्या गाडीवर
तिला फिरवीन माज्या गाडीवर
तिला फिरवीन माज्या गाडीवर
तिला फिरवीन माज्या गाडीवर

सारखी सवपणात येते मी जवळ नसताना
गोड गाळामधीं हस्ती मी असताना
सारखी सवपणात येते मी जवळ नसताना
गोड गाळामधीं हस्ती मी असताना

खरं सांगतो राव माझ्या मामाची पोर
एक नंबर दिसती साडी वर
एक नंबर दिसती साडी वर
तिला फिरवीन माज्या गाडीवर
तिला फिरवीन माज्या गाडीवर
अहाहा तिला फिरवीन माज्या गाडीवर
तिला फिरवीन माज्या गाडीवर

तिरची मारून ती देते मला लाईन
नजर माज्या नजरेला करून घेते जॉईन

तिरची मारून ती देते मला लाईन
नजर माज्या नजरेला करून घेते जॉईन

हि आहे खरी धीट
गुसळि काळजात नीट
हि आहे खरी धीट
गुसळि काळजात नीट

तिने जादूच केली माज्यावर
तिने जादूच केली माज्यावर
तिला फिरवीन माज्या गाडीवर
तिला फिरवीन माज्या गाडीवर
तिला फिरवीन माज्या गाडीवर
तिला फिरवीन माज्या गाडीवर

Tila Firvin Mazya Gadivar Lyrics In English

Dekhanya rupachi poragi majhya mamachi
dekhanya rupachi poragi majhya mamachi
dekhanya rupachi poragi majhya mamachi
dekhanya rupachi poragi majhya mamachi

lain marate majya var
lain marate majya var
tila phiravina majya gadivar
tila phiravina majya gadivar
tila phiravina majya gadivar
tila phiravina majya gadivar

sarakhi swapnat yete mi javal nasatana
god galamadhi hasti mi asatana
sarakhi swapnat yete mi javal nasatana
god galamadhi hasti mi asatana
khar sangato rava majhya mamachi pora
eka nambara disati sadi vara
eka nambara disati sadi vara
tila phiravina majya gadivar
tila phiravina majya gadivar
ahaha tila phiravina majya gadivar
tila phiravina majya gadivar

tiraci maruna ti dete mala lain
najara majya najarela karuna ghete join

tiraci maruna ti dete mala lain
najara majya najarela karuna ghete join
hi ahe khari dhit
gusali kalajata nit
hi ahe khari dhit
gusali kalajata nit

tine jaduca keli majya var
tine jaduca keli majyavara
tila phiravina majya gadivar
tila phiravina majya gadivar
tila phiravina majya gadivar
tila phiravina majya gadivar

We hope you like Tila Firvin Mazya Gadivar lyrics. If you have any suggestions about Tila Firvin Mazya Gadivar Lyrics, you can contact us. Don't forget to share these beautiful Tila Firvin Mazya Gadivar lyrics in the voice of Raaj Hiwale with your friends.

Previous Post Next Post